Hossa Sp. z o.o. – przetarg nieruchomości

Syndyk „Hossa” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Szczecinie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości wchodzących w skład masy. Cena musi zostać uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Rozpatrywane będą tylko takie oferty, które złożone zostaną w formie pisemnej zarówno na ręce Syndyka jak i Sędziego Komisarza.

L.p. Opis
1 Prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Wołczkowie, gmina Dobra, powiat Policki, województwo Zachodniopomorskie, obejmującej działki numer 336/1, 336/2, 336/3, 336/4, 336/5, 336/7, 336/8, 336/10, 336/12, 336/13, 336/14, 679/1, 679/2, 679/3, 679/4, 679/5, 679/8, 679/7, 679/10, 679/12, 679/13, 679/14  więcej…
2 Prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Siadle Górnym, gmina Kołbaskowo, powiat Policki, województwo Zachodniopomorskie, obejmującej działki numer 1/3, 1/5, księga wieczysta numer SZ2S/00016167/2 więcej…
3 Prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Siadle Górnym, gmina Kołbaskowo, powiat Policki, województwo Zachodniopomorskie, obejmującej działkę numer 1/4 o powierzchni 0,5208 ha, numer księgi wieczystej SZ2S/00037192/9 więcej…
4 Prawo wieczystego użytkowania prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Unisławiu, powiat Chełmiński, województwo Kujawsko-Pomorskie, obejmującej działki numer 182, 180/2, 202, księga wieczysta numer TO1C/00006070/7 więcej…
5 Prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem hotelowo-restauracyjnym ,,Zajad Kasztelański” położonej w Budzistowie, gmina Kołobrzeg, powiat Kołobrzeski, województwo Zachodniopomorskie, przy ulicy Kasztelańskiej 40, obejmującej działkę numer 1/86 o powierzchni 0,7041 ha, księga wieczysta numer KO1L/00039178/5 oraz prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Budzistowie, gmina Kołobrzeg, powiat Kołobrzeski, województwo Zachodniopomorskie, przy ulicy Kasztelańskiej 38, obejmującej działkę numer 1/84, o powierzchni 0,1182 ha, numer księgi wieczystej KO1L/00015466/7 więcej…
6 Prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Kobylance, województwo Zachodniopomorskie, obejmującej działkę numer 422 o powierzchni 0,7745 ha, księga wieczysta numer SZ1T/00055530/7 więcej…

Dodatkowe informacje: kancelaria.syndyka@wp.pl

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24.12.2019r.

Poniżej do pobrania:

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI