Hossa Sp. z o.o. – informacje

HOSSA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Szczecinie

Adres do korespondencji: ul. Spedytorska 1/2, 70-632 Szczecin

e-mail: kancelaria.syndyka@wp.pl

tel. 514 760 193

NIP: 955 19 80 128

REGON: 812019502

KRS: 0000042624

Sąd prowadzący postępowanie: Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70 – 952 Szczecin

Data ogłoszenia upadłości: 22.05.2013

Sygn. akt: XII GUp 18/13

Syndyk: Jacek Turkot

Numer licencji: 114